Sertifikāti un standarti

SBP

SBP SERTIFIKĀTS

Ilgtspējīgas biomasas programma (SBP) ir enerģijas ražošanai izmantotās biomasas sertifikācijas shēma.

Mērķis ir izpildīt, tajā skaitā, bet ne tikai, juridiskās, regulējošās un ilgtspējības prasības.

Sertifikācija sākas ar biomasas ražotāju un aptver visu piegādes ķēdi no meža līdz galapatērētājam.

SBP ir atzīta saskaņā ar REDII, iekļaujot biomasu REDII atbilstības tvērumā.

 

AKZ SIA SBP Sertifikāts šeit

AKZ SIA SBP Piegādes ķēdes atskaite šeit

AKZ SIA SBP apliecinājums par REDII saistībām šeit