Vide

AKZ apkārtējās vides politika ir vērsta uz vides aizsardzību, un mēs nepārtraukti strādājam, lai mūsu ražošanas procesa ietekmi uz vidi samazinātu.

Mūsu apkārtējās vides saglabāšanas mērķi ir vērsti, lai savā izejmateriālu sagādes procesā mēs iegādātos legālus un dabu saudzējošā veidā iegūtus izejmateriālus, kā arī, lai savā ražošanas un kokmateriālu apstrādes procesā optimizētu enerģijas izmantošanu, samazinātu kaitīgo izmešu daudzumu un cita veida piesārņojumus.

Mūsu aktivitātes tiek pastiprinātas strādājot saskaņā ar  FSC (Forest Stewardship Council  jeb Mežu uzraudzības padome) un PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes jeb Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programma) piegādes ķēžu noteikumiem.

2016.gadā AKZ ir ieviesta energopārvaldības sistēmu saskaņā ar ISO 50001:2018 standarta prasībām.


Ārējās saites:

Lejupielādes: