Izejmateriāli

Mežu teritorija sastāda vairāk kā pusi Latvijas teritorijas. Mežu 

platības  un koksnes apjomi pēdējos 100 gados ir pieaugušas par 25% un turpina palielināties katru gadu.Visplašāk pārstāvētās koku sugas ir priede (Pinus Sylvestris / 39%), bērzs (Betula / 28%) un egle (Picea Abies / 20%)

 

Latvijas valstij  pieder  aptuveni  50% no Latvijas mežiem un to teritorijas 

apsaimnieko A/S Latvijas Valsts Meži. Pārējie meži pieder privātiem mežu īpašniekiem.  Visas darbības, kas notiek mežā, tiek stingri reglamentētas ar likumu un to izpildi kontrolē LR Zemkopības ministrijas pārraudzībā  esošais Valsts Meža Dienests.

AKZ izejmateriāli ir pārsvarā no Latvijas mežiem. Zāģētavā apstrādā egles (60%) un priedes (40%) zāģbaļkus.