AKZ Vides politika 2022

Spēkā no: 01.09.2022.
Pārskatīts: 01.09.2022.

AKZ Vides politika

 

  1. Ievads

SIA AKZ (AKZ) atzīst, ka ir kritiski svarīgi mazināt savas darbības ietekmi uz vidi. Veidi kā AKZ īsteno šo apņemšanos ir norādīti zemāk. AKZ vides politika (Politika) tiek patstāvīgi pārskatīta, jo īpaši ņemot vērā jaunāko informāciju par vides aizsardzību, drošību un rūpniecisko darbību.

 

  1. AKZ saistības

Saglabājot un rūpējoties par vidi mūsu darbības vietās AKZ tiecas uz ir ilgtspējas principos balstītu saimniekošanu un tieši:

  • samazinot ietekmi un uzlabojot vidi;
  • vides iespēju un risku identificēšana un vadīšana;
  • atbilstība piemērojamajiem tiesību aktiem.

 

  1. Īstenošana

Politikā noteikto saistību īstenošana galvenokārt balstās uz:

  • energopārvaldības sistēmas ieviešana saskaņā ar ISO 50001:2018 standartu;
  • pastāvīgs darbs samazinot resursu patēriņu, atkritumus un piesārņojumu, kas saistīts ar AKZ darbību.

 

  1. Piemērošana

Politika attiecas uz visām mūs darbībām, mūsu darbiniekiem un mūsu darījuma partneriem. Ja AKZ nav kontroles tiesību attiecīgajā darbības jomā, tad mēs mudinām savus partnerus demonstrēt atbilstību šajā Politikā noteiktajām saistībām.

Ikviens darbinieks, kuram ir jautājums par Politiku vai ir kādas bažas par iespējamām neatbilstībām Politikā noteiktajam, nekavējoties jāsazinās ar savu tiešo vadītāju vai augstāko vadību. Alternatīvi AKZ mudina ziņot, izmantojot AKZ Trauksmes celšanas politikā noteikto procedūru.

 

  1. Izmaiņas Politikā

AKZ ir tiesības veikt jebkādas izmaiņas Politikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

SIA AKZ valdes loceklis
Uldis Asars