Iepirkumi

Aizkrauklē
21.10.2019

SIA AKZ Kurināmās šķeldas iepirkšana 2019./2020. gadā Aizkraukles kokzāģētavā.

1. Kurināmās šķeldas iepirkums

1.1. SIA AKZ izsludina kurināmās šķeldas iepirkumu piegādēm laika periodā no 2019. gada 01. novembra līdz 2020. gada 31. martam ar kopējo apjomu 78`000 ber/m³, kurš tiek sekojoši sadalīts pa mēnešiem:

 

Gads Mēnesis Apjoms, m³
2019 Novembris 15 000
2019 Decembris 15 000
2020 Janvāris 16 000
2020 Februāris 16 000
2020 Marts 16 000
Kopā 78 000

 

Iepirkuma iespējamā apjoma novirze: +/-20%.

Kurināmai šķeldai ir jāatbilst SIA AKZ kvalitātes noteikumiem (Pielikums Nr.2)

1.2. Kurināmās šķeldas piegādes jāveic saskaņā ar savstarpēji nolīgtu piegāžu grafiku mēneša ietvaros.

2. Finanšu piedāvājuma iesniegšana

2.1. Finanšu piedāvājums (1.pielikums) jāiesniedz SIA AKZ līdz 31.10.2019 plkst. 12:00:

1) iesūtot finanšu piedāvājuma kopiju uz elektroniskā pasta adresi aigars.abolins@akz.lv

2) iesūtot finanšu piedāvājuma oriģinālu pa pastu vai iesniedzot personīgi SIA AKZ birojā Jaunceltnes ielā 7, Aizkrauklē, LV-5101.

3. Piegādātāju piedāvājumu vērtēšana

3.1. Pēc 2.1 punktā noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks apkopoti un salīdzināti, nosakot katra konkrētā piedāvājuma saimniecisko izdevīgumu. Tiesības noslēgt līgumu tiks piešķirtas Piegādātājam/iem, kuru piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko.

4. Kurināmās šķeldas iepirkuma līgums:

4.1. SIA AKZ sazināsies ar Piegādātājiem, kuriem saskaņā ar izdevīgāko piedāvājumu tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu (Pielikums Nr. 3).

4.2. Kurināmās šķeldas piegādes adrese: Jaunceltnes iela 7, Aizkraukle, LV-5101.

 

Kontaktpersona: Ražošanas direktors Aigars Āboliņš, Mob. t.: (+371) 26 346 086

Iepirkuma nolikums apskatāma šeit.

Finanšu piedāvājuma forma apskatāma šeit.

Kvalitātes apraksts apskatāms šeit.